Heta eduskuntaan

Hei! Näissä eduskuntavaaleissa lähden pitämään esillä matalapalkkaisten ja yleensä pienituloisten asemaa. Haluan näyttää, että myös me voimme vaikuttaa asioihin, tehdä muutoksen ja tehdä sen eduskunnassa! Matalapalkka-aloilla työskentelevien kuukausipalkka pitäisi nostaa vähintään 2000 -3000 euroon. Tätä tarvitaan, jotta voi inhimillisesti ottaen pärjätä elämässään palkallaan. Perustulo on hyvä lisä tähän pakettiin niille, joiden eläke on pieni tai … More Heta eduskuntaan

Laitoshuoltajien asema työpaikan ympäristöviestinnässä

Laitoshuoltajat tekevät jatkuvasti ympäristötehtäviä työssään. Onko heidän asemansa organisaation ympäristöviestinnän kohteena yhdenvertainen esim. hoitohenkilökunnan ja muun henkilöstön kanssa? Katsotaanko työpaikalla, että laitoshuoltajille ei tarvitse kertoa organisaation ympäristöpolitiikasta ja -ohjelmasta ? Katsotaanko työpaikalla esim. johdon tai ympäristöjohdon toimesta, että riittää kun laitoshuoltajat tuntevat jäteohjeet? Kun näin tapahtuu, on kyse ammattiin perustuvasta syrjinnästä. Jokaisella työntekijällä on oikeus … More Laitoshuoltajien asema työpaikan ympäristöviestinnässä

Maahanmuuttaja on minun työtoverini, joka ei ansaitse tulla mollatuksi

Minun työtoverini ovat laitoshuoltajia, hoitajia, ravitsemistyöntekijöitä, kuljettajia, sihteereitä eli matalapalkkaisia ihmisiä, jotka  tekevät arvokasta työtä meidä kaikkien hyvinvoinnin eteen.Monet heistä ovat maahanmuuttajia. Ilman näiden ihmisten työpanosta sosiaali- ja terveydenhuoltomme yksinkertaisesti romahtaisi. Hyvin suuri osa sairaalatoiminnan  kannalta elintärkeiden tukipalvelujen  työntekijöistä ainakin pääkaupunkiseudella on maahanmuuttajia. Myöskin kaupungin palvelukeskuksissa työskentelee paljon maahanmuuttajia. Kuka tekee ruuan potilaalle? Usein maahanmuuttaja. … More Maahanmuuttaja on minun työtoverini, joka ei ansaitse tulla mollatuksi

Tietoja Hetasta

Olen 56- vuotias päätoiminen työsuojeluvaltuutettu ja edustan noin tuhatta työntekijää HUS:ssa. Pääasiassa edustan laitoshuoltajia ja ravitsemistyöntekijöitä, mutta ajoittain myös muiden ammattikuntien edustajia. Sydämen asioita minulle ovat pienituloisten asema yhtesikunnassa, työhyvinvointi ja ympäristöasiat: ilmastonmuutos ja biodiversiteetti. Koulutukseltani olen ympäristösuunnittelija (AMK) ja fil.yo.(biologia). Halu kehittää ja vaikuttaa on vienyt minut ensin työsuojeluvaltuutetuksi ja nyt pyrin eduskuntaan voidakseni … More Tietoja Hetasta

Onko pienituloisella varaa käydä terveyskeskuslääkärillä, jos terveyskeskusmaksujen vuosittainen maksukatto nousee 683 euroon? Nyt raippaa hallitukselle ihmisen halpuutuksesta

Hallitus haluaa vaikeuttaa pienituloisten lääkäriin pääsyä kohtuuttomalla tavalla.Tälllä hetkellä käynnit lääkärillä terveyskeskuksessa maksavat enintään 61,80 euroa vuodessa. Kertamaksu terveyskeskuskäynnistä on 21,60 euroa. Vuosikulut terveykeskukäynneistä voivat jopa kymmenkertaistua, jos hallituksen esitys vuosittaisesta maksukatosta (683 €) menee läpi mahdollisesti tulevassa Sotessa. Osa työssäkäyvistä voi käyttää työterveyshuollon palveluita. Kaikissa työterveyshuolloissa ei kuintekaan hoideta tavallisia vaivoja, vaan osassa keskitytään … More Onko pienituloisella varaa käydä terveyskeskuslääkärillä, jos terveyskeskusmaksujen vuosittainen maksukatto nousee 683 euroon? Nyt raippaa hallitukselle ihmisen halpuutuksesta

Yrityksille suurempaa vastuuta ilmasto – ja ympäristöteoista

Ilmastotekoja tarvitaan yritysten ja kuntien kaikissa päätöksenteon vaiheissa nopealla aikataululla.  Jopa radikaalit päätökset voivat tulla eteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Monet kunnat ovat tehneet energiatehokkuussopimuksia ja ovat mukana Esco-hankkeissa.  Paljon on silti niitä, jotka eivät ole vielä mukana. Länsimaissa kuluttajilla on jo pitkään ollut tieto kuluttamisen vaikutuksista ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. On myös ollut tieto ja ymmärrys siitä, … More Yrityksille suurempaa vastuuta ilmasto – ja ympäristöteoista

Kuntalaisaloite: Enemmän Kaupungin Hoivapalveluja Helsinkiin

  Helsinki • Kuntalaisaloite   Julkaistu 23.10.2018 Lähetetty kuntaan 24.10.2018 Aloitteen sisältö Rikas Helsinki laiminlyö huolenpitoa tarvitsevia vanhuksiaan ja muita hoivan tarvitsijoita. Vain hyvin huonokuntoiset vanhukset pääsevät kaupungin tuella ympärivuorokautisiin palvelutaloihin. Palvelutaloissa ja kotihoidossa on myös liian vähän työntekijöitä, ja he vaihtuvat jatkuvasti. Tinkiminen hyvästä hoivasta ahdistaa asiakkaiden lisäksi myös ylirasitettuja työntekijöitä ja asiakkaiden läheisiä. Kaikilla tarvitsevilla … More Kuntalaisaloite: Enemmän Kaupungin Hoivapalveluja Helsinkiin

Mediassa vilisee kannanottoja uudesta kaivoslaista, mutta onko ympäristölupaviranomainen alennettu kumileimasimeksi?

Kaivoslakia tarkastellaan pitkälti taloudelliseslta kannalta: kaivostoiminnan tulot siirtyvät ulkomaille enimmäkseen ja ympäristövahingot jäävät veronmaksajien maksettaviksi. Kaivoslakia muuttamalla voidaan saada kaivannaisista enemmän taloudellista hyötyä Suomelle. Poliittisesti on muodikasta puhua uudesta kaivoslaista ja toki sitä tarvitaankin. Huomiossa kakkoseksi jää kaivostoiminnan ympäristövaikutukset. Miksi toiminnan valvominen on niin löysää, että kaivosyritys saa käydä mylläämässä maat, kaivamassa rikkaudet,  viemässä voitot … More Mediassa vilisee kannanottoja uudesta kaivoslaista, mutta onko ympäristölupaviranomainen alennettu kumileimasimeksi?

Foodora- ja Woltlähettien työsopimukset-ja olosuhteet kuntoon

Läheteistä valtaosalla ei ole työsopimuksia, vaan freelance-sopimukset. Tämä on ongelman ydin.  Heillä ei ole vuosilomia eikä palkallisia sairauslomia. Palkkiot myös alenevat joka vuosi. Kohtuuttomaan tilanteeseen on saatava parannus.  Alunperin lähetit ovat olleet työsuhteessa. Nykyään heidät on ”pakotettu” freelancereiksi. He eivät ole ainoita työelämän hylkiöitä. Alustataloudessa on ilmiö, jossa työntekijältä otetaan työpanos, mutta ei osallistuta työnantajan … More Foodora- ja Woltlähettien työsopimukset-ja olosuhteet kuntoon